ИМАТЕ ПРАШАЊА? КЛИКНЕТЕ ОВДЕ

Електровин | За нас

Image

Кои сме ние

ДООЕЛ ЕЛЕКТРОВИН е компанија основана  во 2009. Основна дејност на компанијата е услуги од областа на електроенергетиката.
Како резултат на долгогодишно работно искуство и признание за посветеност и сериозност во извршувањето на нашите услуги во 2014 се стекнавме со Сертификат за Акредитирано Инспекциско Тело ИТ-084.

ВИЗИЈА И РАЗВОЈ

Ние настојуваме постојано да обезбедуваме сеопфатна услуга и се стремиме нашите проекти да бидат завршени во рамките на буџетот на нашите клиенти.

За да одговориме на барањата и потребите на нашите клиенти и за развој на компанијата во инспекциско тело ги имплементиравме потребните стандарди:
 ISO 17020:2012 Стандард за Акредитација на Инспекциско Тело 

Овластување за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати (сл.весник бр.130 од 16.07.2018)

Овластување за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси            ( сл.весник бр. 130 од 16.07.2018)

Електрични инсталации

Лоцирање на прекини на подземни кабли

Мерење бучавост во животна средина

Микроклима

Набавка, продажба и сервис на ПП опрема

Aнализа на квалитет на електрична енергија

Услуги од областа на електроенергетиката

Досегашното работење се карактеризира со постојан зголемен обем на работа и  клиенти.
© Copyright 2024 Elkom Group. | web design | hosting | www.elco.eu.mk

Search